سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اشکان ذوالریاستین – تهران م ونک خ پردیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانی
علی شکوه فر – تهران م ونک خ پردیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانی
مرتضی قدیمی – تهران م ونک خ پردیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانی
مجتبی حسین پور – تهران م ونک خ پردیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانی

چکیده:

دراین پژوهش نخست شمش پیش الیاژ شده بوسیله ذوب و ریخته گری عناصر خالص اولیه Mg,Al با ترکیب شیمیایی مشخص تهیه گردید و در ادامه پودر اولیه باابعاد ۵۰۰μmاز خرد شدن و سرندنمودن ترکیب اولیه بدست امد در ادامه تاثیر زمان اسیاب سایشی برساخت ترکیب بین فلزی مورد بررسی قرارگرفت بمنظور بررسی تحولات فازی وریزساختاری انالیز XRD انجام پذیرفت و اندازه کریستالها بوسیله دو روش شرر و ویلیامسون – هال مورد محاسبه قرارگرفت نتایج نشان داد به دلیل ترد بودن ترکیب بین فلزی اندازه کریستالها به سرعت و در همان ساعات اولیه به شدت کاهش یافته و پس از ۴۰ ساعت اسیاب کریستالهایی با ابعاد ۳۹nm حاصل می گردد اندازه ذرات پودر نیز بوسیله تصاویر میکروسکوپ SEM در حدود ۵۰۰-۲۰۰nm بدست امد.