سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عشقی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
حسن حاج نجاری – استادیار و مربی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش تحقیقات باغب
سیامک کلانتری – استادیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
سیما دامیار – استادیار و مربی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش تحقیقات باغب

چکیده:

برداشت عمومی و رایج در کشور بر فقدان قابلیت انبارمانی در ارقام زودرس دلالت دارد، ولی تحقیقات مقدماتی نشان داد که این فرضیه عمومیت نداشته و بین ارقام از نظر انبارمانی میوه، تفاوت وجود دارد. عوامل گوناگونی در افزایش ضایعات و کاهش قابلیت انباری نقش دارند که عامل ژنتیک نقش عمده را ایفا می کند. در بین سایر عوامل ویژگی های میوه شناسی به خصوص صفات محتوای آب بیشتر، سفتی بافت کمتر، پوست نازک و در برخی ارقام دم بلند میوه را نام برد که شرایط نادرست جابجایی میوه ها پس از برداشت طی بسته بندی، حمل و نقل و بویژه زمان برداشت نامناسب با توجه به فرازگرا بودن میوه سیب، این مسأله را تشدید می کند. این تحقیق در سال 1386 ، به منظور تعیین اثر زمان برداشت بر انبارمانی 7 رقم زودرس و میانرس بومی کشورانجام شد. نمونه گیری ها طی دو مرحله ی رسیدن اولیه (Harvest maturity) و بلوغ فیزیولوژیک (Ripening) از درختان 16 ساله واقع در کلکسیون ملی ارقام سیب ایستگاه تحقیقات کمال آباد واقع در کرج انجام شد. این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی برنامه ریزی شد. آزمایشات کمی و کیفی میوه شناسی هر رقم در طول دوره سردانباری، در فاصله های زمانی متفاوت که بر اساس آزمون زمان رسیدن و با تعیین رده زودرسی ارقام انجام گرفت. بر این اساس، فواصل زمانی آزمایش ها در مدت نگهداری در سردخانه به صورت هفته ای قندک کاشان ، دوهفته ای گلاب کهنز و چهار هفته ای عسلی تعیین شد. نتایج به دست آمده از آزمایشات کمی، کیفی و تعیین قابلیت پذیرش کلی نشان داد که ارقام از نظر صفت قدرت انبارمانی و الگوی زمان برداشت، بین 1 تا 12 هفته، تفاوت داشتند. نکته مهم تر این که ارقام از نظر حفظ قدرت انبارمانی در رابطه با زمان برداشت از یک الگوی یکسان پیروی نمی کردند.