سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید وحید دستجردی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مواد
سید مسعود عراقچی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مواد
روح الله مهدوی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق اثر سرعت سرد کردن بر روی خواص مکانیکی فولاد مارایجینگ M350 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه ها پس از پیشگرم شدن در دماهای (کار گرم) ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد و آنیل ۸۱۵ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه ، با سرعت های مختلف د رمحیط های خنک کننده اب، حمام نمک و هوا سرد شدند. سپس تحت عملیات حرارتی پیرسازی در دمای ۵۱۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳ ساعت قرار گرفتند. جهت تعیین میزان تافنس از آزمون ضربه و برای اندازه گیری استحکام کششی از آزمون کشش استفاده گردید. تغییرات در ریز ساختار و آنالیز سطوح شکست نیز به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. افزایش سرعت سرد کردن این فولاد از دمای نیل، بر روی تافنس تاثر چندانی ندارد ولی نتایج حاصل نشان داد که سرعت سرد کردن از دماهای بالاتر به شدت بر روی تافنس تاثیر گذار است. همچنین تاثیر سرعت سرد کردن بر روی تافنس در حالت یر سازی نشده به مراتب بیشتر از حالت پیر سازی شده می باشد که علت آن علاوه بر تشکیل رسوبات (C,N)Ti در مزردانه ها به ریز شدن دانه ها نسبت داده شد. در ضمن نتایج نشان داد که سرعت سرد کردن در این حالت اثر چندانی بر روی استحکام کششی ندارد.