سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهزاد تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر جواد مرزبان راد – دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکستروژن روشی دقیق و مناسب برای شکل دهی فلزات می باشد که بیشتر برای تولید قطعاتی با سطح یکسان و طول های مختلف بکار می رود . در این مقاله به شبیه سازی فرآیند اکستروژن دو بعدی با روش اجزا محدود (FEM) توسط نرم افزار DEFORM 2D پرداخته شده است . ماده استفاده شده برای شبیه سازی AL 6061 می باشد . در مدل های تعریف شده اثر سرعت کوبه و دمای اولیه بر روی تنش موثر مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان داد د ردماهای بالا با افزایش سرعت کوبه ، مقدار تنش موثر افزایش می یابد .