سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مونا نراقی – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران شهرستان پاکدشت
محمود لطفی – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مجتبی دلشاد – پردیس کرج دانشگاه تهران

چکیده:

اثر چهار سطح مختلف سایه اندازی با قابلیت جلوگیری از تابش خورشیدی آفتاب کامل صفر% ، 15% و 35% و 60% برروی رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گیاه گوجه فرنگی Lycopersicom esculentum mill مورد مطالعه قرار گرفت. دراین ازمایش بذور ابتدا در سینی کاشت که حاوی مخلوط پیت و پرلیت با نسبت 40 : 60 بودند کشت شده و بعد از قرا رگرفتن د رگلخانه به مدت 2 ماه گیاهچه های 15 تا 20 سانتیمتری که دارای سه تا چها ربرگ بودند به زیرسایه بان منتقل شده و تحت تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی قرارگرفتند 60، 35 و 15 . در این ازمایش از تیمار افتاب بدون سایه اندازی به عنوان شاهداستفاده شد. ازمایش بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و با دو واریته از گوجه فرنگی بوته ای و گلخانه ای به مرحله اجرا درآمد. هر کرت آزمایشی شامل 12 گیاه برای واریته گلخانه ای و 14 گیاه برای واریته بوته ای بود.