سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کوروش مجدسلیمی – بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات چای کشور
سیدبابک صلواتیان – بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات چای کشور
فرید باقری – بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات چای کشور
رضا آزادی گنبد – بخش تحقیقات باغبانی

چکیده:

عناصر روی و مس برای رشد گیاه چای ضروری هستند روی در سنتز هورمونهایی که رشد شاخساره های جوان را کنترل و سنتز آنزیمهایی که فعالیت متابولیکی گیاه را تنظیم می کنند نقش داد و مس نقش عمده ای در عمل تخمیر برگ سبز چای دارد و اثر مستقیمی در طعم و رنگ چای از خود باقی می گذارد دراین تحقیق به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف محلول پاشی روی و مس بربرخی شاخصهای کمی نظیر عملکرد درصد ماده خشک و تعداد یک غنچه و دو برگ مقدار عناصر روی و مس در برگ سبز چای و برخی شاخصهای کیفی شامل درصد محتوی اب درصد خاکستر کل ، درصد عصاره آبی، درصد رنگ کل، درصد شفافیت، درصد تانن، درصد تئافلاوین ، درصد تئاروبیجین و نسبت TF/TR در چای خشک ، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن وابسته به مرکز تحقیقات چای کشور در طی سه سال انجام شد.