سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید حروفیانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
احد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید ملکی می آبادی – دانشگاه شهرکرد
محسن ضیاخرازی زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هر روزه با گسترش تکنولوژی شبکه های هوشمند، تجهیزات مختلفی به منظور بهبود کیفیت توان به شبکه افزوده می شود. یکی از مهمترین مسایل در زمینه بهبود کیفیت توان، بهبود پروفیل ولتاژ در سطوح مختلف شبکه می باشد. امروزه با کمک ساختار مدیریتی و کنترلیایجاد شده در شبکه های هوشمند، روش های جدیدی در جهت بهبود پروفیل ولتاژ بوجود امده است. در این مقاله به بررسی دو روش ریزش بار و هماهنگ سازی منابع تزریق توان راکتیو جهت بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع پرداخته شده است. برای این منظور، یک سیستم مدیریتی غیر متمرکز بمنظور هماهنگ سازی تجهیزات در جهت بهبود ولتاژ ارایه می گردد و در اخر، برای نمایش صحت مطالب ارائه شده، نتایجبر روی شبکه ۶۹ شینه پیاده سازی گردیده است