سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد پیغمبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
مسعود مصلای پور یزدی – استادیار دانشکده مواد و معدن دانشگاه یزد

چکیده:

در این تحقیق اتصال غیر همجنس فولاد کم کربن (St37) و آلومینیوم خالص تجاری (A1050) روش جوشکاری مقاومتی نقطه ای و تاثیر پارامتر شدت جریان جوشکاری بر ویژگی های ظاهری و استحکام برشی اتصال مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای حصول اتصالی با خواص مکانیکی قابل قبول از تکنیک جوشکاری نقطه ای سه لایه (لایه سوم بعنوان ورق پوشاننده) استفاده شد. لازم به ذکر است تمام آزمایشات برای ایجاد اتصالی مطمئن توسط تکنیک جوشکاری دو لایه بی نتیجه ماند. مطالعات نشان داد با افزایش شدت جریان جوشکاری ( از ۸kA تا ۱۳kA )، قطر دکمه جوش و همچنین ضخامت لایه واکنشی افزایش می یابد که موجب افزایش استحکام برشی نمونه های اتصال داده شده می شد. در شدت جریان بهینه جوشکاری ۱۳kA و مدت زمان ثابت جوشکاری ۱ ثانیه، استحکام برشی اتصال ( ۴۳۴۹N=FUTSjoint) از استحکام کششی دو فلز پایه ( ۲۳۴۲N=FUTSst و ۱۹۱۱N=FUTSAl ) بیشتر بود.