سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عیسی ارجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
علی اصغر زینانلو – عضو هیئت علمی بخش باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
ابوالمحسن حاجی امیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
رحمت اله غلامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

به منظور تعیین میزان عملکردمیوه و درصد روغن، آزمایشی در طی 5 سال برروی 13 رقم زیتون داخلی و خارجی 3 در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو از سال 83 تا 87 به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که ارقام مختلف عکس العمل های متفاوتی در شرایط گرم سرپل ذهاب نشان میدهند بطوریکه ارقام کنسروالیا، سویلانا، کرونائیکی، زرد ، آمفی سیس و آربکین دارای بیشترین عملکرد در مقایسه با دیگر ارقام بودند عملکرد براساس سطح عرضی مقطع تنه در ارقام مختلف متفاوت بود بطوریکه رقم کنسروالیا دارای بیشترین رقم روغنی کمترین کارایی بود. نتایج استخراج روغن نشان داد با افزایش دوره رشد میوه میزان روغن افزایش نشان میدهد بیشترین میزان روغن در ارقام آمیگدالیفولیا، روغنی، زرد و آمفی سیس مشاهده گردید.