سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعمت اله ایری – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر عابدی –

چکیده:

استفاده از ذرات تقویت کننده درمقیاس نانو در زمینه آلومینیومی بدلیل افزایش نسبت سطح به حجم ذرات و ایجاد فصل مشترک بیشتر با زمینه و افزایش دانسیته نابجایی ها باعث ارتقا خواص مکانیکی می شود با توجه به نقش عملیات حرارتی T6 برروی افزایش استحکام و سختی درآلیاژ های آلومینیوم دراین تحقیق نمونه هایی از A356 و کامپوزیت زمینه ی A356 با نسبت 3 درصد وزنی تقویت کننده نانو Sic را با روش ریخته گری گردابی تولید و تحت عملیات حرارتی T6 قرار دادیم سپس اثرات دمای محلول سازی و پیرسازی مصنوعی و زمان پیرسازی را برروی سختی و ریزساختار حاصل بررسی کردیم نتایج حاصل از بررسی تصاویر میکروسکپ الکترونی sEM و آنالیز ترکیب شیمیایی با EDX پراکندگی مناسب نانوذرات و تشکیل فازهای ناشی از واکنش شیمیایی درفصل مشترک نانوذرات SiC با زمینه را نشان میدهد همچنین آزمون سختی سنهجی نمونه ها نشان داد که سختی نانوکامپوزیت A356/SiC بدون عملیات حرارتی می تواند با آلیاژ آلومینیوم A356 عملیات حرارتی شده قابل رقابت باشد.