سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب زارعی – کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

در این تحقیق برآنیم تا با اشاره به روند گرایش های یکی از شاخه های هنری با هنری دیگر در عصر قاجار و محدوده زمانی مشروطه به این همبستگی هنرها اشاره داشته باشیم، در واقع در پی تببین این موضوع هستیم که اگر در دوره ای با توجه به اوضاع و شرایط زمانه باعث تغیر در روند یکی از هنرها شده می توان این تغییر را نیز در هنری دیگر به مشاهده نشست وحتی سمت وسویی یکسان بر آنها حاکم می شود و در این مجال سعی بر تببین گرایشهای هنر شعر در دوره قاجار با نگرشی که معماری این دوره گرفته هستیم تا بیانگر رابطه ی نزدیک و دو سویه هنرها از جمله معماری وشعر با جامعه و مردمان واوضاع آن داشته باشیم. در واقع این واکاوی گذشته در پی اثبات همبستگی هنرها از هر شاخه ای با یکدیگر بوده که نقطه عطف و مشترک آن را می توان در جامعه و ارتباط نزدیک با مردم دانست که متاسفانه امروزه این سمت وسوی هنر بیشتر گرایش به هنر برای هنر است تا هنر برای مردم که در گذشته بوده وبر این باور جامعه و مردم را می توان مرکزیتی برای هنرها دانست که از آن منشعب شده اند و پیگیری روند یکی از هنر ها می توان به تغییرات هنرهای دیگر نیز دست یافت