سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاظم دیده بان – گروه فیزیک دانشگاه تبریز
صمد سبحانیان – گروه فیزیک دانشگاه تبریز
محمود مصلحی فرد – گروه فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در سیستمهای PF با تخلیه یک جریان الکتریکی از مرتبه مگا آمپردر یک گاز، ستون متراکمی از پلاسما با دما و چگالی بالا تولید شده و نهایتا پرتوهای مختلف از از ناحیه تنگش گسیل می شوند تاثیرات دو شکل آند تخت و آند مخروطی را بر روی پارامترهای تنگش در گاز کاری دوتریم بررسی شده است . در بررسی x جمله پرتو کار با یک گاز کاری یکسان برای دو نوع آند تخت و مخروطی مشاهده شد که زمان ماکزیمم جریان و ماکزیمم جریان مستقل از شکل آندی است . و با توجه به اینکه اختلاف زمانها برای آند تخت کمتر از آند نوع مخروطی گزارش شده است، بنابراین طبق انتظار ما جریان تنگش برای آند تخت بیشتر از آند مخروطی بدست آمد