سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضیه رضوانی – مربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
نسرین کریمی – استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

چکیده:

اصلی ترین مشکل کشورهای جهان سوم، کم توجهی جوانان به فرهنگ ملی، ناتوانایی در دریافت لطایف هنری و احساسی بی هویتی و اندیشه گریزی است . در حالکی که اساسی ترین اعتقادات شیعیات لزوم تمسک به دو ثقل اکبر و اصغر (قرآن و عترت) است. برای رسیدن به معرفت قرآنی و برای یافتن محبوب ، نامه ی محبوب را خواندن لازم است . واضح است در این مسیر اگر قرآن با جلوه های هنری اشعار شعرای پارسی زبان بررسی گردد، فراگیری آن لذت بخش تر و شیرین تر خواهد شد . قرآن کریم از جنبه های مختلف بر کلام شعرای پارسی زبان تاثیر گذار بوده تاثیر صناعات ادبی قرآن همچون اشاره، تلمیح ، اقتباس و تضمین از آن جمله است . از طرف دیگر قرآن کریم جهت قرائت و بهره بردن از معارف بلند خود آدابی رابیان می دارد که می تووانآن را در دودسته آاداب ظاهری و باطنی جای داد . شعرای بزرگ پارسی این آداب را در اشعار خود به زیبایی نشان دادند ، موارد یهمچون طهارت ، دعا و گفتن بسم الله