سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی ابراهیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از یک لایه پوشش رسانا بر روی صفحات اتصال دهنده ضد زنگ فریتی،می تواند مقاومت الکتریکی را کاهش دهد. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر ضخامت لایه اکسیدی بر روی هدایت الکتریکی فولاد فریتی ضدزنگAISI430 پوشش داده شده به وسیله ی سمانتاسیون فشرده در یک مخلوط پودری کبالت و منگنز بود. تاثیر ضخامت لایه اکسیدی بر روی هدایت الکتریکی به وسیله ی اکسیداسیون همدما در دمای۷۰۰درجه سانتی گرادبررسی شد. همچنین این تاثیر در دماهای بین ۷۰۰-۴۰۰ درجه نیز بررسی شد. پوشش کبالت در طول فرآیند اکسیداسیون همدما تبدیل به اسپینل های Co3O4 و CoFe2O4 ،CoCr2O4 ،MnCo2O4 و پوشش منگنز تبدیل به اسپینل هایMnFe2O4 و ۴ Mn3Oشد .نتایج نشان داد که افزایش زمان اکسیداسیون همدما و افزایش دما، باعث افزایش ضخامت لایه اکسیدی می شود و افزایش ضخامت لایه اکسیدی موجب کاهش هدایت الکتریکی می شود. همچنین درطول هر دو تست پوشش کبالت ضخامت لایه اکسیدی و مقاومت الکتریکی کمتری از خود نشان داد.