سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عبدل آبادی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

چکیده:

استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بدلیل مزایای زیادی که دارند رو به گسترش است. یکی از این مزایا می-تواند استفاده از ظرفیت این واحدها به عنوان منابع پشتیبان جهت تامین قسمتی از بار شبکه در هنگام از دست دادن منبعاصلی شبکه باشد. در این موارد می توان شبکه توزیع را به جزیره هایی تقسیم کرد که در هر جزیره با توجه به میزان ظرفیتمنابع تولید پراکنده موجود در آن، مدت زمان قطعی بارها و انرژی تأمین نشده شبکه را کاهش داد. این فرآیند در بازیابیشبکه و افزایش قابلیت اطمینان آن موثر است. مهمترین خصوصیت تولید پراکنده برای شرکت در عملیات بازیابی بار قابلیتجزیره شدن است. یکی از ویژگی هایی که برای عملکرد جزیرهای تولید پراکنده لازم است، توانایی خود راه اندازی آن است.این بدان معنی است که واحد تولیدی بتواند بدون منبع ولتاژ خارجی راهاندازی شود. در این مقاله روشی جدید مبتنی برالگوریتم PSO جهت تعیین جزیره های بهینه عمدی در شبکه توزیع ارایه شده است. سپس تاثیر عدم باز وصل واحدهای تولیدپراکنده بر هزینه انرژی تامین نشده و مرزهای جزیره های عمدی مورد مطالعه قرار می گیرد. روش پیشنهادی بر روی سیستم33 شینه اصلاح شده IEEE به همراه 4 تولید پراکنده اجرا و نتایج آن ارائه شده است.