سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد صبا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیش دانشکده
شهرام رایگان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیش دانشکده های فنی، دانش
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیش دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

در این تحقیق از آسیا کاری مکانیکی برای نشاندن پودر TiC روی سطح فولاد D2 به منظور بهبود خواص مکانیکی فولاد استفاده شد. اندازه ذرات پودر ۴۴TiC و ۱۷۵ میکرون بود. در طی عملیات آسیا کاری مکانیکی سطح نمونه در معرض ضربات پر انرژی گلوله ها قرار گرفت و ذرات پودر گیر افتاده بین گلوله ها و نمونه به وسیله جوش سرد به سطح پیوند خوردند. مشخص شد که ضخامت، سختی و ساختار پوشش تشکسل شده به اندازه ذرات اولیه پودر پوشش و زمان آسیا کاری وابسته است و در بازه زمانی بین ۵ تا ۱۰۰ ساعت با افزایش زمان آسیا کاری ضخامت پوشش ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا می کند. عملیات آسیا کاری مکانیکی در زمان های ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ ساعت برای دو نمونه آنیل و کوینچ و تمپر شده و دو پودر پوشش دانه ریز و دانه درشت انجام شد. مشخص شد که سخت شدن زمینه تاثیر محسوسی بر روی تغییرات ضخامت پوشش بر حسب زمان آسیا کاری مکانیکی ندارد اما سختی پوشش را کمی افزایش می دهد.