سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داوود زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد نجف آباد
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین مناجاتی زاده – استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

در این تحقیق تاثیر کاهش سطح مقطع نورد سرد و دمای آنیل بر خواص مکانیکی فولاد TWIP ، حاوی عناصر نیوبیم و تیتانیم ارزیابی شده است. نتایج نشان داد استحکام بخشی نواحی تبلور مجدد نیافته ( شامل دوقلویی های مکانیکی نانو اندازه) و نیز تاثیر رسوبات عناصر نیوبیم و تیتانیم ( تشکیل شده طی آنیل)، با افزایش میزان کاهش سطح مقطع نورد سرد افزایش یافته است. علاوه بر آن ، با افزایش دمای آنیل انعطاف پذیری تمام نمونه ها افزایش می یابد. بنابراین، بکارگیری کاهش سطح مقطع نورد سرد زیاد و عملیات آنیل د رمحدوده میانی تبلور مجدد جزیی، ترکیب عالی از استحکام و انعطاف پذیری ارائه می دهد.