سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهتاب صفری شاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا

چکیده:

شرایط جوی و اقلیمی از بین عوامل تاثیر گذار روی عملکرد تولید محصولات کشاورزی و باغی مهم ترین متغیر های محیط طبیعی بوده است که آدمی قادر به کنترل آن نبوده ، بنابراین شناخت این محدودیت ها و سازگاری با آن ها در جهت مدیریت بهینه امری در خور توجه بوده است . در این مطالعه به بررسی باغات کیوی دراستان مازندران پرداخته ایم و در نهایت با بررسی اثر دما و بارش بر عملکرد این محصول ، عملکرد چند ساله کیوی را در این منطقه پیش بینی نموده ایم .البته نبود آمار به طور یکنواخت در سطح استان باعث شدکه به طور نمونه ای از آمار عملکرد و هواشناسی استفاده گردد. و منجر گردید کیوی فقط در غرب استان مورد بررسی قرار گیرد و نتوانیم این محصولات را برای مرکز مازندران و شرق استان مورد بررسی قرار دهیم.