سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریبا خدارحمی – تهران پل گیشا دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد –
مهدی ملائی –
امیر علیجان پور –

چکیده:

دراین مقاله نقاط کوانتمی سولفید کادمیم روی (ZnxCd1-xS) به روش شیمیایی ابی و با استفاده از مولکولهای پوششی الی ساخته شده است خواص نورتابی با استفاده از طیفهای جذب UV-Vis ونورتابی (Pl)photoluminescence بررسی شده اند در این مقاله با ثابت نگهداشتن پارامترهای مختلف تاثیر نسبتهای مختلف (Zn+Cd)/s روی لبه جذب و شدت نورتابی ذرات مورد بررسی قرارگرفته اند. در نسبت (Zn+Cd)/s، و ۲/۵ شدت نورتابی به بیشترین مقدار خود می رسد.