سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیرمحمد یعقوبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران
رویا اشراقی سامانی – دکترای اقتصاد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

چکیده:

الگوی اقتصاد مقاومتی به معنی روشهای صحیح تصمیم گیری اقتصادی در شرایط تحریم، فشار و کمبود منابع در جامعه است، بگونه ای که این سبک منجر به شکوفایی اقتصادی گردد. شرایط اقتصادی کشور ما درحال حاضر به گونه ای است که چه در عرصه های نظری و چه در عرصه عمل و تجارت بشری، شرایط خاص و غیرمشابه سایر اقتصادها و کشورها می باشد. از این رو همان گونه که بارها مقام معظم رهبری و سایر مقالات و مسئولان تاکید کرده اند، باید کمر همت به حل مشکلات و معضلات اقتصادی بسته شود و موضوع اقتصاد مقاومتی مورد تاکید بسیار قرار گرفته است. معنویت، فرهنگ و سیاست از جمله مسائلی است که در حوزه ی اقتصاد بسیار تاثیرگذار است و در صورتی که نادیده انگاشته شوند، اقتصادی مقاومتی نمی تواند به تمام معنا اجرایی شود و موفق باشد از همین رو، پرداختن به ابعاد معنوی، اجتماعی و سیاسی اقتصاد مقاومتی می تواند بسیار راهگشا در بهره وری مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری باشد.