سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کوروش مجدسلیمی – بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات چای کشور
سیدبابک صلواتیان – بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات چای کشور
فرید باقری – بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات چای کشور

چکیده:

در مناطق چای خیز شمال کشور میزان بارندگی طی دوره خشک اواسط خرداد تا اوایل شهریور به عنوان مهمترین عامل محدود کننده تولید عملکرد چای به شمار می آید بطوریکه استفاده از آبیاری تکمیلی با فواصل مناسب می تواند بطور قابل توجهی تولید محصول چای و کارایی مصرف آب را در این دوره افزایش دهد جهت بررسی تاثیر فواصل آبیاری بارانی بر عملکرد و کارایی مصرف آب بوته های چای طی دوره خشک، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی سالهای 82-81 در ایستگاه تحقیقات شهرستان فومن فشالم در استان گیلان انجام گرفت. تیمارها شامل چهار سطح I1 تا I4 به ترتیب فواصل آبیاری 4 ، 8، 12 و 16 روز و تیمار بدون آبیاری I0 بودند.