سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا نصری – محقق پژوهشکده تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استان کردستان،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اشکان شجاعی – کارشناسی مهندسی عمران، مجری پروژه های نوسازی و بهسازی ابنیه

چکیده:

بنابه تعریف، فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه درطول زندگی ادراک می شود. در طراحی و ارزشیابی کالبدهای شهری پایدار، اندیشمندان به نیازهای اولیه انسان ها توجه بسیاری می کنند. این نیازها در کشورهای غربی محدود به برآورده کردن نیازهای فیزیولوژیکی است. اما در گذشته معماری ایرانی -اسلامی نیازهای فیزیولوژیکی و نیازهای مفهومی دو فاکتور اساسی برای هر شهری بوده اند، چیزی که امروزه به ورطه فراموشی سپرده شده است. به باور بسیاری از هنرمندان بارزترین ویژگی شهر اسلامی به منظور بر آورده کردن نیازهای مفهومی در تزئینات و نشانه هایی رخ می نماید که در اصطلاح امروزی، به آن گرافیک محیطی می گویند. به دیگر سخن گرافیک محیطی باعث خوانایی و هویت بخشی و به مثابه آن هدایتگر انسان در کالبد شهرهاست و نیز کالبد معماری خود در مقیاس کلان بر آورده کننده نیازهای فیزیولوژیکی است. در حقیقت حضور این دو عامل در کنار هم باعث حصول معماری پایدار می گردد. در این نوشتار سعی بر آن است، تفسیر منظر شهری با تاکید بر نشانه ها و تزئینات آن، از سه دیدگاه دانش هرمنوتیک، روش های نشانه شناسی در مقیاس های مختلف و شناخت زبان تجسمی منظر شهر بررسی گردد، به این منظور روش تحقیق تاریخی-توصیفی مناسب می باشد