سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حافظ امیری دوماری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان
سیدمرتضی مرندی – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمد بهرامی – دانشجوی دکتری خاک وپی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
طیب سیدی مرغکی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

چکیده:

فیلر به عنوان ریزدانه ترین بخش مصالح سنگی مورد استفاده در تهیه مخلوطهای بتن آسفالتی، تاثیر بسزایی در خصوصیات مخلوطها دارد . فیلر در آسفالت به منظور پر کردن فضای خالی ، افزایش دوام و کاهش نفوذ پذیری مخلوط و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر آب به کار می رود . علی رغم اینکه فیلر بخش بسیار کوچکی از مصالح سنگی را تشکیل می دهد، اما تغییر نوع فیلر مصرفی می تواند در خصوصیات مخلوط آسفالتی تاثیر گذار باشد. هدف از این تحقیق بررسی کاربرد فیلرها با منشا مختلف بر استقامت مارشال مخلوط آسفالتی بود. در این تحقیق یک نوع مخلوط با دانه بندی پیوسته ،یک نوع قیر خالص 70-60 و سه نوع مختلف فیلر مورد استفاده قرار گرفت و مخلوط ها با انواع مختلف فیلر تهیه گردید.فیلرهای مصرفی شامل مسباره ، پودر سنگ استحصالی از خود مصالح (عمدتا آهکی )، پوزولان می باشد.نتایج آزمایش مارشال روی این فیلرها نشان داد فیلر مسباره عملکر بهتری در مقایسه با سایر فیلرهای مصرفی داشته است.و از این نظر پس از فیلر مسباره،فیلر استحصالی درجایگاه دوم و فیلر پوزولان رتبه سوم را دارا می باشد.