سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی زاهدان
دادخدا خدایار – دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران

چکیده:

در دوران های مختلف به ویژه دوران معاصر پیشرفت و توسعه بالاخص توسعه ی فرهنگی یکی از دغدغه های جوامع مختلف مخصوصا جوامع اسلامی بوده است . پیشرفت هر جامعه ای به عوامل بسیار و متنوعی بستگی دارد و در توسعه و پیشرفت فرهنگی قرآن و آموزه های آن مهم ترینعامل به شمار می رود. آموزه های قرآنی در ابعاد مختلف پیشرفت و توسعه نقش غیر قابل انکاری دارد. اما نقش بی بدلیل و تاثیر گذار آن در عرصه های فرهنگی کل جهان به ویژه جهان اسلامی برجسته تر از سایر ابعاد می باشد زیرا هر کدام از این ابعادعلمی، فرهنگی، فکری و … را به سمت و سوی ترقی و پیشرفت همگام با قوانین الهی پیش می برد ، به گونه ایکه علاوه بر اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی، افکار بشر را به سمت و سوی سایر علوم نیز سوق می دهد و این گونه موجب پیشرفت در ابعاد مختلف جهان اانسان می شود. مقاله ی حاضر با روش کتابخانه ای و شیوه ی انسادی – توصیفی به برریس تاثیرات قرآن و آموزه های آن ا بر جنبه های مختلف پیشرفت فرهنگی که خود به زیر مجموعه های علمی ، اخلاقی ، انسانی، عرفانی و … تفسیم می شود پرداخته است .