سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاوه عدالتی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
فرشاد اخلاقی – استادیار
محمود نیلی احمدابادی – دانشیار
جعفر قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر درصدهای مختلف مس 0/04 تا 1/95 درصد برمنحنی های سرد شدن ریزساختار و خواص مکانییک چدن خاکستری بررسی شده است نتایج نشان میدهند که با افزایش درصد مس در چدن خاکستری دمای یوتکتیک افزایش و دمای یوتکتوئید کاهش می یابد همچنین افزایش درصد مس در چدن سبب کاهش درصد گرافیت افزایش درصد پرلیت و تغییر مورفولوژی گرافیت شده و تعداد سلولهای یوتکتیک برواحد سطح را افزایش میدهد نتایج ازمایشات کشش و سختی سنجی روی نمونه های چدنی نشان داد که افزایش درصد مس تا 1/12 درصد سبب افزایش استحکام تسلیم، استحکام نهایی و مدول کشسانی و سختی چدن شدهو عمق تبرید را کاهش میدهد.