سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی همیالی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران، گروه مهندسی شیمی، دهلران، ایران
احسان کرمی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

در این مقاله نیروی محرکه و زمان اولیه تشکیل هیدرات با استفاده از معادلات حالت PSRK ، SRK ،PR و NB بررسی می شود. در اینجا از داده های آزمایشگاهی موجود در منابع مختلف برای پیش بینی زمان تشکیل هیدرات استفاده شده است. نیروی محرکه و زمان اولیه تشکیل هیدرات با استفاده از مدل ارائه شده توسط کاشیف و فیروزآبادی محاسبه شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که معادله حالت PSRK نسبت به معادلات حالت دیگر، کمترین خطا را در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات دارد