سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن خواجه امینیان – یزد صفائیه خ پژوهش دانشگاه یزد مجتمع علوم پایه دانشکده فیزیک

چکیده:

ازخاصیت فتوکاتالیستی برای حذف الاینده های الی محیط زیست استفاده می شود یکی از عوامل تاثیرگذار بر خاصیت فتوکاتالیستی نانومواد مورفولوژی یا هندسه این مواد است که دراین مقاله با معرفی مثالهای گوناگون مورد بررسی قرا رمی گیرد تاثیر مورفولوژی بر این خاصیت به دوگونه محقق می شود که یکی از انها جداسازی حاملهای بار تنظیم نفوذ زوج الکترون – حفره روی سطح نانومواد و میزان بازترکیب انها است روش دیگر تاثیر مورفولوژی برخاصیت فتوکاتالیستی نانومواد تنظیم سطح موثر خارجی ماده و تنظیم حرکت مولکولهای واکنش دهنده است به گونه ای که تماس بیشتری میان سطح خارجی نانومواد و مولکولهای واکنش دهنده برقرار گردد.