سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلام مرادی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مالک علیزاده – کارشناس ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه تبریز
مجتبی پاشایان – کارشناس ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه تبریز

چکیده:

مارن یک اصطلاح برای نهشته هایی هست که از ترکیب رس و کربنات کلسیم تشکیل شده اند . خاک مارن جوان معمولاًدارای مقاومت وظرفیت باربری کم ومشکلات تورمی است.یکی از راههای مقابله بامشکلات خاک مارن،تثبیت آن می باشد. درتثبیت خاک استفاده ازآهک بسیار متداول است. امروزه در کنار آهک از مواد شیمیایی دیگری برای تثبیت خاک استفاده میشود که در این میان استفاده از میکروسیلیس مورد بررسی چندانی قرار نگرفته است. آنچه در این مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد، تاثیر افزودن میکروسیلیس بر خواص مقاومتی و تورمی مخلوط خاک آهک می باشد. در این تحقیق ، ابتدا خاک مارن با درصدهای مختلف آهک تثبیت – شده و درصد مناسب آهک از نظر اقتصادی و مقاومتی که برای خاک مورد آزمایش حدود ۴ درصد بود، تعیین گردید. سپس به مخلوط خاک با آهک مناسب ، درصدهای مختلفی از میکروسیلیس اضافه شده و تحت آزمایش حدود اتربرگ، آزمایش مقاومت تک محوری، آزمایش CBR و اندازه گیری تورم قرار گرقت. آزمایش فشاری تک محوری با کنترل کرنش انجام گرفته وآزمایش CBR به دو صورت خشک و اشباع صورت پذیرفت. نتایج آزمایش ها نشان میدهد که اضافه کردن میکروسیلیس باعث کاهش تورم خاک ، افزایش مقاومت فشاری، افزایش CBR خاک و در نهایت موجب بهبود خصوصیات خاک مارن می گردد.