سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر محمدی زاده – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
لیل متولی زاده –
محمدمهدی باقری محققی –

چکیده:

دراین پروژه نانوذرات SnO2:Cr با ۰، ۵ ، ۸، ۱۰ و ۱۵ درصدناخالصی کروم طی فرایند شیمیایی سل – ژل سنتز شدند دراین روش در ترکیب محلول پایه، اسید سیتریک بعنوان عامل کمپلکس ساز به منظور جلوگیری از تجمع ذرات و تشکیل خوشه های بزرگتر و اتیلن گلیکول بعنوان عامل پلیمرساز به منظور توزیع همگن اندازه ذرا ت استفاده می شود سپس تاثیر ناخالصی کروم بر خواص اپتیکی نانوذرات اکسید قلع مورد بررسی قرار گرفت جهت بررسی خواص اپیتیک نمونه ها از طیف UV-Vis و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR استفاده شد. با استفاده از طیف UV-Vis گاف انرژی نانوذرات SnO2:Cr با درصدهای مختلف ناخالصی در گستره ev3/48-3/59محاسبه شد. طیف مادون قرمز از نانوذرات تهیه شده و وجود پیوندهای متعارف اکسید قلع را بخوبی تایید می کند.