سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه رشوند – تهران پاسداران میدان حسین اباد پژوهشگاه علوم وفنون رنگ
زهرا رنجبر – تهران پاسداران میدان حسین اباد پژوهشگاه علوم وفنون رنگ

چکیده:

سازوکار تخریب و میزان مقاومت فیلم پوششی برپایه رزین پلی یورتان اروماتیک درمقابل تخریب نوری درحضور ۳ درصد وزنی نانوذرات اکسید روی به عنوان پایدار کننده نوری مورد بررسی قرار گرفت ذرات نانواکسید روی توسط ا ولتراسونیک در پراکنه رزینی باز شده و به همراه خمیر رنگدانه برروی ورق فسفاته شده بهواسطه جریانالکتریکی نشانده شده است از محیط جوی تسریع شده زنون به عنوان شرایط جوی تسریع شده برای بررسی میزان عملکرد نانواکسید روی مورد استفاده قرار گرفت برای بررسی سازوکار مقاومت پوشش با کمک روش EIS مقاومت پوشش ها در طی زمان اندازه گیری شده و همچنین مورفولوژی سطوح با روش SEM بررسی شد. نتایج نشان دهنده افزایش مقاومت جوی در اثر حضور نانواکسید روی است.