سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد افخمی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی
سعید رضایی زارچی – عضو هیئت علمی استادیار دانشگاه پیام نور تفت
جلال گل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی
علی شیربند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

امروزه در زیست پزشکی از نانوذرات اکسید اهن استفاده های گسترده ای نظیر بازسازی بافتی، ایمنی سنجی ، دفع مسمومیت مایعات زیستی، گرمادرمانی سلولهای سرطانی و غیرو می شود همچنین کاربرد مهم دیگر این نانوذرات در MRI می باشد که امروزه به عنوان یک روش تشخیصی استاندارد و جاری در پزشکی مورد استفاده ی فراوانی می باشد با وجود کاربرد فراوان این نانوذرات هنوز اثرات ان روی سلامتی انسان به طور کامل بررسی نشده است دراین تحقیق تجربی اثرات نانوذرات اکسید اهن روی بافت بیضه و همچنین غلظت سرمی هورمون تستوسترون در موش صحرایی بالغ نر از نژاد ویستار مورد بررسی قرارگرفت. موشها در سه گروه تجربی، روزانه و به مدت ۳۰ روز نانوذرات اکسید اهن را با دوزهای ۱۵۰mg/kg50mg/kg20mg/kg که در یک میلی لیتر آب مقطر حل شده بود توسط لوله ی گاواژ دریافت کردند. همچنین گروه کنترل نیز روزانه و به مدت ۳۰ روز مقدار یک میلی لیتر آب مقطر دریافت کرد نتایج حاصله نشان داد که غلظت سرمی هورمون تستوسترون درگروههای تجربی نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری ندارد.