سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین ریاحی نوری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد-دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس پژوهش پژوهشگا
رسول صراف ماموری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی مواد – گروه سرامیک
علی مهدیخانی – کارشناس پژوهش – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی مواد غیرفلزیایران – ته

چکیده:

سرامیک های نانو فاز توجه زیادی را به خاطر خواص جالب الکتریکی، اپتیکی، مکانیکی یا ش یمیایی به خود جلب نموده اند که از جمله این خواص م یتوان به چقرمگی بیشتر، واکنش پذیری شیمیایی بالاتر و زینترپذیری بهتر پودرهای نانو سایز اشاره نمود. یک نوع سرامیک نیمه هادی است که وریستورهایZnO مشخصه های عالی غیرخطی و الکتریکی آن از مرز دانه ها ناشی شده و عمدتا بستگی به یکنواختی ریزساختار آن دارد . این امر خصوصاً به شکل و اندازه تمامی دانه هایZnO بستگی دارد . بر مبنای یک تئوری، پودر اولیه ریزتر با توزیع سه بعدی باریکتر، خواص ماکروالکتریکی عالی تری برای ایجاد می نماید. وریستورهایZnO در این تحقیق تاثیر نانو سایز بودن اکسید روی بر خواص فیزیکی و الکتریکی وریستورهای اکسید روی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان دادند که در صورت استفاده از ذرات نانو سایز برای ساخت وریستورهای اکسید روی، دما وزمان سینترینگ کاهش و خواص فیزیکی از جمله دانسیته بهبود یافت . همچنین خو اص الکتریکی ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست به ارقام 43و v/cm 4200 درمقابل 34/8 و v/cm 1420 ترقی کرد