سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید نوروزی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا تهور – استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

چکیده:

سیستم های پیشران دارای پروانه ، سالهاست که برای تامین نیرو و توان حرکت وسایل شناور مورد استفاده قرار میگیرند. از جمله جدیدترین این پیشران ها ،پیشرانهای دارای پروانه های پاد – چرخان ( counter – rotating )می باشند. این نوع پروانه ها خود از دو جزء تشکیل شده اند که در خلاف جهت یکدیگر و بر روی یک محور دوران می کنند.بازدهی بالاتر ، کمتر بودن امکان کاویتاسیون ، بهتر بودن قابلیت حرکت در خط مستقیم ، مصرف سوخت کمتر و …. از مزایایپروانه های پاد – چرخان در مقایسه با پروانه های چرخان تکی می باشد.در پژوهش پیش رو ، با استفاده از یک برنامه ی رایانه ای ، طبق مقادیر داده شده برای مولفه های ورودی برنامه ، هندسه سه بعدی پروانه مشخص می شود. برنامهنوشته شده برای پروانه های پاد – چرخان با دریافت یک مجموعه داده و پارامتر ورودی از کاربر ( همانند تعداد و پره ها ، نیروی کشندگی ، نسبت گشتاور ،پارامترهای حل عددی و …) به طراحی پروانه با رویکرد به بهینه سازی توزیع گردش و نیروی کشندگی پرداخته و در نهایت هندسه ی پروانه و پارامترهای عملکرد آرا بدست می دهد.