سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته حسین پور – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی اب
محمدرضا نوری امامزاده ئی – هیئت علمی گروه مهندسی اب

چکیده:

وقتی سطح اب زیرزمینی در مزرعه صعود کند شدت زهکشی کاهش می یابد و قسمت بیشتری از خاک زیرسطحی مرطوب مانده و زمان موجودیت آب در خاک افزایش می یابد بنابراین آب بیشتری برای تبخیر و تعرق و ذخیره مواد غذایی محلول باقی می ماند لذا علاوه بر بالا بردن راندمان آبیاری به عنوان یک استراتژی مهم برای پیشگیری از خروج سریع نیترات از طریق فرصت بیشتر گیاه برای جذب آن می باشد دراین راستا تحقیقی با استفاده از لایسیمتر به منظور مقایسه سطوح مختلف ایستابی برراندمان مصرف آب در سویا و همچنین میزان عملکرد و درصد پروتئین دانه در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه شهر کرد اجرا گردید کشت در داخل لایسیمتر هایی با ارتفاع یک متر و قطر ۴۰ سانتی متر انجام گرفت. ازمایش در قالب طرح کاملات تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار صورت گرفت