سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – دانشگاه ارومیه
محمد حیدری – دانشگاه تهران
آرش خدابخشی – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

ازمهمترین ویژگی ناپیوستگی ها میتوان به ماده پرکننده اشاره کرد که نقش مهمی درمقاومت برشی درزه دارد انچه دراین تحقیق به آن پرداخته شدهاست ازمایشهای انجام گرفت دراین زمینه که ترکیبات مختلفی از مواد پرکننده را که شامل درصدهای مختلفی از گچ مخصوص با خاک رس است درحالت خشک بین درزهای مصنوعی قرار دهیم و سپس با ازمایش برش مستقیم مقاومت برشی را تحت نیروهای قائم مختلف با همین ماده پرکننده انجام میدهیم طبق آزمایشهای انجام گرفت و تحلیل نمودارهای مربوطه نتیجه حاصل از آن بدین قرار است که با افزایش مقاومت فشاری تک محوره ماده پرکننده و یا ثابت بودن شرایط دیگ رماده پرکننده چسبندگی c افزایش و زاویه اصطکاک داخلی درمعیار موهر ـ کولمب کاهش می یابد.