سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاد نقشبندی – دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی کرمانشاه
حسن امامی – دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی کرمانشاه
حمزه صالحی – دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی کرمانشاه
عبدالباسط عبدالهی – دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله در صدد این هستیم تا به صورت علمی و با روشی کتابخانه ای تاثیر هوشمند سازی مدارس را بریادگیری دانش آموزان مورد بررسی قرار دهیم.در اواخر قرن بیستم و همچنین در قرن حاضر)بیست و یکم( در بسیاری از محافل علمی و پژوهشی بحث درباره تکنولوژی و فناوری اطلاعات جایگاه ویژه ای دارد. .در ابتدای این مقاله به بررسی هوشمند سازی پرداخته ایم. این مقاله کارکرد های فناوری اطلاعات در حوزه تعلیم و تربیت زیر ذره بین می گیرد.مدارس هوشمند با هدف آماده سازی دانش آموزان برای آینده ایجاد می شود. در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه ی تدریس و ارزشیابی تاثیر می گذارد و برنامه های درسی را تا حدودی تغییر می دهد. دانشآموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند.و مدارس هوشمند از دستاورد های مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه آموزش و پرورش است که این امر در آموزش نیز فوایدی به همراه دارد. در بخش پایانی نقش این مدارس و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در یادگیری و آموزش و پرورش پرداخته شده است