سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان مروجی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز ، رصدخانه ابوریحان بیرونی، دانشگاه شیراز
نعمت الله ریاضی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز ، رصدخانه ابوریحان بیرونی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله، ساختار مدل پلی تروپی مرکب بررسی می شود و ویژه بسامد های این مدل برای اندیس های متنوع با هم مقایسه می شوند . ا ین روش امکان تحلیل کیفی مدل های ستاره ای که در مرکز حاوی تجمعی از ویمپ ها هستند را از طریق بررسی تغییر در ویژه بسامد های نوسانی آکوستیک و گرانی فراهم می کند . این روش امکان مشاهده غیر مستقیم و بررسی فراوانی ویمپ ها را فراهم می کند .