سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا منصوری – پژوهشگر دوره دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
عاطفه شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاداسلامی،واحد علوم وتحقیقات ایلام، ایران

چکیده:

یکی از معضلات شهرهای امروز نداشتن هویت وعدم حس تعلق ساکنین به شهری است که در آن زندگی می کنند. ساماندهی سیما ومنظرشهری میتواند نقشی تعیین کننده در ارائه تصویر مشخصی از شهر ایفا کند. مولفه های شکل دهنده منظر شهری در ابعاد مختف قابل بررسی است که در این پژوهش به بعد هویتی آن پرداخته می شود. با توجه به این که ساماندهی منظر شهری با تاکید بر هویت معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی بعنوان یکی از اهداف پیش رو دربرنامه های سوم و چهارم توسعه به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است و در صدر چهارچوب کلی برنامه پنجم توسعه نیز مشاهده می شود ، می توان اصول ارزشمند معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی را بعنوان یکی از ارکان احراز هویت مورد بررسی قرار داد.در این پزوهش ابتدا مفاهیم هویت ، منظر وسیمای شهری ، تشریح گردیده و سپس و ویزگی های معماری وشهرسازی ایرانی اسلامی تبیین گردیده و تاثیر این اصول بعنوان یکی از مولفه های هویت بخشی به شهر مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی – است ،مطالعات بصورت کتابخانه ای بوده و داده ها با استفاده از اسناد مکتوب و مقالات وکتب، جمع آوری ودسته بندی شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است