سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید فرخی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات واحد بروجرد
صادق اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات واحد بروجرد

چکیده:

مدیریت کار ساختمانی با موقعیت های پیش بینی نشده ای در برنامه ریزی و ساخت تسهیلات خصوصی و عمومی لازم برای تحقق نیازهای جامعه رو در روست. از جمله مشکلات جدید یا به شدت حاد شده ای که این صنعت در سالیان اخیر با آن مواجه شده است.کنترل های زیست محیطی و دیگر کنترل های قانونی ، هزینه انرژی و امکانات دستیابی به آن، سلیقه های متغیر عامه و شرایط اقتصادی به بسیار متغیر است .از جمله مواردی که امروزه طرح های عمرانی کشور با آن روبروست و باعث تأخیر در پروژه ها و کندی عملیات ساخت میگردد ، می توان به موارد مختلفی از قبیل عدم شناخت صحیح و دقیق از احجام و مقادیر فعالیت های پروژه ها ، برآوردهای غلط ازمیزان منابع مورد نیاز ، ضعف درکنترل عملکرد برنامه ریزی فعالیت های پروژه ، ضعف در کنترل هزینه ای پروژه وبطور کلی ضعف در سیستم مدیریت پروژه اشاره نمود . بدیهی است حرکت با زمان و بهره گیری از علوم و فنون و تکنیک های روز دنیا ، ضامن توفیق در مدیریت بهتر هزینه پروژه هاخواهد بود.