سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفر معروفی – دانشیار گروه ابیاری دانشگاه بوعلی سینا همدان
اعظم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
داریوش کرمی چمه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
ایوب مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی

چکیده:

مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثرات پدیده ال نینو – نوسان جنوبی Enso و نوسانات اطلس شمالی NAO برمیزان بارش و عوامل مرتبط با ان در منطقه همدان طی سالهای ۲۰۰۷-۱۹۵۱ صورت گرفته است دراین مطالعه نابهنجاری های مربوط به بارشها و عوامل موثر بر آن مورد ارزیابی قرارگرفت و برخی نشانها و اثرات پدیده انسو در بارشهای فصلی و سالانه ایستگاه همدان مشخص شد نتایج نشان دهنده تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم پدیده انسو و الگوهای ارتباط از دور آن برروی شرایط اقلیمی فصل پاییز منطقه اس روابط همبستگی بین شاخصهای اساسی NAO و سری های زمانی بارش در منطقه و ایستگاه اصلی ارتباط بین بارشهای تابستانه و سالانه را نشان میدهد هرچند سازوکار تاثیر فازهای گرم در فصول تابستان با کاهش میزان بارش و خشکی تابستانی و در پاییز با افزایش بارش پاییزه همراه است