سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد شرافتی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی
محمود قاسم نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
زهرا بلوچی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی
امیررضا امیرمیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی

چکیده:

کنترل پوسیدگی قارچی و حفظ کیفیت فراورده های باغی از مهمترین اهداف عملیات پس از برداشت می باشد دراین پژوهش اثر پوشش جیتوزان در کنترل پوسیدگی قارچی و حفظ کیفیت میوه های گوجه فرنگی در طی نگهداری طی انبار مورد بررسی قرارگرفت. میوه ها با غلظت 1،2، 3 درصد چیتوزان تیمار شدند و در دمای 10 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 70 درصد نگهداری شدند. تغییرات میزان ویتامین ث، فنول کل ، TA CTSS درصد کاهش وزن و پوسیدگی قارچی در طی 12 روز انبار داری به فواصل زمانی هر 4 روز یکبار بررسی شدند. نتایج نشان داد که کاهش وزن میوه های تیمار شده و شاهد در طی نگهداری افزایش یافت. کمترین میزان مربوط به میوه های تیمار شده با 3% چیتوزان و بیشترین ان در میوه های شاهد بود. خصوصیات کیفی میوه ها چون TA CTSS ویتامین ث، و فنل کل تحت تاثیر مدت انبار داری قرارگرفت. اما بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده نشد.