سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید مینایی – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
علی متولی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدهادی موحدنژاد – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
سارا غریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تحلیل انرژی میتواند به عنوان یک ابزار لازم برای طراحی، آنالیز و بهینهسازی سامانه گرمایی بکار رود. در این پژوهش به تحلیل انرژی مصرفی در خش ککردن لایه نازک دانه انار ترش با استفاده از پی شتیمار مایکروویو میپردازد. آزمایشات در سه تیمار شاهد و پی شتیمار مایکروویو با توان ۱۰۰ وات و پیش تیمار مایکروویو با توان ۲۰۰ وات و سه سطح دمایی ( ۵۰ ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس) در سه سطح سرعت باد ۰/۵و۱و۱/۵ متر بر ثانیه) انجام شد. انرژی مصرفی و نسبت انرژی مصرفی با افزایش زم ان افزایش یافت. با انجام پیش تیمار مایکروویو( ۲۰۰ وات)، انرژی مصرفی و زمان خشکشدن نسبت به تیمارهای دیگر به طور قابل توجهی کاهش یافت