سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی دهقانی – کارشناس ارشدمهندسی صنایع
روح اله بحرانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مقاله حاضر به تاثیر یادگیری بر زمان و تعداد مسیرهای بحرانی پروژه در سازمان های پروژه محور می پردازد سازمان هایی که پروژههای متفاوت با فعالیت های مشابه را پیوسته تکرار می کنند بدین منظور پژوهشگر با استفاده از نظریه منحنی های یادگیری چگونگی تاثیر دانش کسب شده در پروژه های جاری بر زمان و تعداد مسیرهای بحرانی پروژه های اتی سازمان را نشان میدهد و پس از ان روشی جهت تخمین نرخ یادگیری پروژه برپایه رویدادهای شروع و پایان فعالیت را ارائه می کند نتایج تحقیق کاهش زمان و تغییر در مسیرهای بحرانی پروژه را در طول زمان تایید می کند در پایان تاثیر یادگیری بر مسیرهای بحرانی در پروژه ای نمونه طرح می شود.