سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام افتخاری – استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم
اردشیر ظفری – استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم
لیلا صرامی – عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و ع لوم ورزشی، دان
مینا مستحفظیان – استادیار مدیریت ورزش، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی علوم ورزش

چکیده:

تحقیقات متعددی رابطه ی بین سطح عملکرد فیزیکی و تهویه ریوی را مورد مطالعه قرار داده اند، ظرفیت عملکرد ریه وحجم هوای بازدم اجباری که در طی یک ثانیه خارج می شود، نشانگرهای قوی از عملکرد ریه هستند، همچنین عضلات بکارگرفته شدهدر عمل تنفس، و اختلاف گروه عضلات بکار گرفته شده برای تهویه در هنگام استراحت و تمرین موضوع بحث برانگیز دیگری است کهبر عملکرد ریه تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه تاثیر یک جلسه فعالیت زیربیشینه بر تهویه ی ریوی افراد ورزشکار شرکت کننده دررقابت های ورزشی، ورزشکاران غیر رقابتی و افراد غیر فعال بود.