سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رباب فغفوری – دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ایران
حسن بلخاری قهی – دانشیار دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ایران

چکیده:

هنر و معماری اسلامی عرصه ای مبتنی بر حکمت و جهان بینی اسلامی است که عناصر ظهور یافته در آن از حقیقت و پایگاه نظری برجسته ای در تمدن اسلامی برخورداند . نور و رنگ از عناصر ذاتی هنر و معماری به شمار می روند که ظهورشان در کالبد بنا و بستر نقش بر پایه مبانی حکمی و طیفی از حقایق معنوی استوار است . در این پژوهش تلاش می شود تا به تبیین مبانی نظری نور و رنگ در قرآن ، روایات ، فلسفه و عرفان اسلامی پرداخته شود و در نتیجه روشن می گردد که جگونه هنرمند سالک از این عناصر در راستای آفرینش عبادی خویش و نمایان ساختن توحید الهی تمسک جسته است . حضور نور در هنر و معماری اسلامی جلوه ای از ذات واحد الهی و وجود مطلق است که در سایه کثرت رنگ ها تجسمی از تعینات وجود مطلق به نمایش گذاشته می شود .