سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سپیده ملایری – کارشناس ارشدمعماری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران (شاهرود)،ایران
سعید خاقانی – استادیار، دانشکده مهندسی معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

چکیده:

تفکر وحدت گرای اسلام منبعث از تعالیم اسلامی است نقش غنی وزیبای دستورات اسلامی نتیجه غنا وزیبایی تاروپود معنوی آن است اصول جهان بینی اسلامی که منطبق بر فطرت انسان است میتواند تاثیرات غیرقابل انکاری در هویت وشکل دهی مسکن اسلامی از خود به جای گذارد.در تعالیم روشن وجامع اسلام مقوله مسکن جدای از بقیه پدیده ها ومسائل مرتبط بازندگی انسان نمیتواند باشدمسکن اسلامی محل وفضای فراهم آورنده آرامش وآسایش وسکینه برای ساکنان خویش است.بواسطه آن وکرامت انسانی را ارج می نهد. با توجه به اهمیتی که اسلام برای بعدمعنوی انسان قائل شده است ساخته ها وعناصرمحیطی نیز از این اصل تبعیت نموده ،ودر خدمت انسان قرار می گیرد.و بی شک مسکن که یکی از مهم ترین فضاهای معماری است که رابطه ای بلافصل ومستقیم با انسان برقرار می نماید.لذا علاوه برسازگاری با نیازهای مادی باید با وجه الهی نیز سازگار باشد که براساس خدا محوری شکل گرفته است