سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

واحد حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد، مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

در این پژوهش به کمک نرم افزار فلوئنت در حالت سه بعدی ، شرایط آسایش ویژه زمستان در فضای بسته صنعتی ترکشن موتور لکوموتیوها در کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافق بررسی و تحلیل شده، شبیه سازی در شرایط مرزی واقعی و اعمال مقدار انتقال حرارت تشعشعی در اثر تابش نور خورشید در تمامی سطوح بوده که با ایجاد یک کانال خورشیدی برای تهویه هوا و یک سطح پره با شرایط بهینه، نتایج بررسی می شود، این نتایچ ارائه دهنده میزان سیر کولاسیون هوا و دبی عبوری آن برای تامین شرایط آسیایش و کیفیت هوا و محاسبه تفلفات بار حرارتی ساختمان و پزوفیل های سرعت و دما است .