سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم نگهداری –

چکیده:

امروزه محط زیست انسانها همواره در معرض الودگی ها و پیامدهای خارجی منفی ناشی از فعالیت های اقتصادی بشر می باشد بطوریکه هزینه اجتماعی این پیامدها از طریق مکانیسم بازار و نظام عرضه و تقاضا قابل قیمت گذاری نمی باشد به همین دولتها و سازمان های طرفدارمحیط زیست جهت کنترل این پیامدها از سیاستهای مالیات و عوارض و ابزارهای فنی و تکنولوژیکی و قانونی استفاده می نمایند. با وجود این مکانیسم های کنترلی انحراف از سطح مطلوب این پیامدها همیشه وجود داشته و دامنه وسیع هزینه اجتماعی همواره وجود دارد ضمن اینکه ابزارها ی کنترل ممکن است چندان از کارایی برخوردار نباشند این مقاله سعی می کند ضمن معرفی ابعاد این پیامدها مکانیسمی پیشنهاد کند که منجر به تصحیح عملکرد این کنترلها از مسیر بازار اوراق قرضه گردد. برای دستیابی به این هدف به منظور تامین مالی فناوریهای پالایش محیط زیست این مقاله اوراق قرضه سبز را جهت شرکت ها و فعالیت های مربوط به این بخش را پیشنهاد می کند. لذا نتایج تحلیلی می تواند از طریق بازارهای اتی امکان خرید و فروش اوراق قرضه سبز را برای فعالان حوزه های مختلف که در پالایش زیست محیطی نقش دارند را فراهم کرد و به جای اینکه اوراق قرضه یا مشارکت در صنایع الوده کننده که هزینه اجتماعی ایجاد می کرد مجوز انتشار از مقامات قانونی اخذ می کند این امر در صنایع سبز و مبتنی بر توسعه پایدار صورت می گیرد