سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

مصطفی گرگانی فیروزجاه – کارشناسی ارشد مهندسی مالی
علی پیروی – کارشناسی ارشد مهندسی مالی

چکیده:

نیروهای قدرتمند اقتصادی در سالهای اخیر ترکیب شده اند تا همگرایی میان صنعت بیمه و بازارهای مالی را شدت بخشند نگرانی در مورد توانایی بیمه گران برای پرداخت خسارتهای فاجعهآمیز متعهد شده اند منجر به ظهور نوآوریهای مالی شده است حوادث فاجعه امیز حوادثی هستند که به ندرت اتفاق می افتند ولی درصورت وقوع خسارتهای بالایی به همراه دارند یکی از ابزارهای بسیار موثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز مانند زلزله سیل و غیره که به طور گسترده درجهان مورد استفاده قرارمیگیرد اوراق قرضه فاجعه آمیز می باشد به دلیل وجود تحریم های سیاسی خروج ارز از کشور و نیز افشای اطلاعات ملی هدف از این تحقیق امکان سنجی انتشار این اوراق بهادار و نیز بررسی ساختار مناسب انتشار این اوراق درایران با استفاده از ساختار اوراق بهادار اسلامی صکوک می باشد نتایج حاصل نشان میدهد که این اوراق ابزار مکمل و مناسبی برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز درکشور بوده و میتواند ظرفیت پایداری را برای شرکت های بیمه ایجاد نمایند.