سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک امینی – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی کامپیوتر ایران
علی موسوی – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی کامپیوتر ایران

چکیده:

استفاده از پروتکلهای تایید شده جهانی به منظور پیاده سازی سیستمهای مختلف دارای مزایای متعددی است . از مهمترین این مزایا می توان به این نکته اشاره کرد که محصولات تولید شده با بکارگیری این پروتکلها دارای اعتبار جهانی بوده و توانایی برقراری ارتباط با محصولات تولید شده دیگر شرکتها و موسساتی که از همین پروتکل استفاده می کنند را دارا خواهند بود . در این مقاله چگونگی بکارگیری پروتکلی IEC 1107 در یک سیستم تبادل داده شرح داده شده است در این راستا فعالیتهای انجام شده ، طراحی تفصیلی پروتکل با استفاده از مطالب کلی رائه شده در متن آن ، طراحی دیاگرامهای حالت پروتکل بر اساس چهار لایه از لایه های OSI ، طراحی جداول ورودی و خروجی برای برقراری ارتباط یک سیستم با پروتکل ، طراحی فرمانهای فراخوانی پروتکل و استفاده از پروتکل در یک سیستم تبادل داده های قرائت خودکار کنتور بوده است . طراحیهای صورت گرفته در این پیاده سازی به دلیل مدولار بودن ، مستقل از محیط ارتباطی می باشد . بر اساس نیازهای موجود ، این پروتکل در یک سیستم رادیویی برای قرائت کنتورهای برق بکار گرفته و نتایج مطلوبی حاصل شده است .